Aktuality

04.09.2013

PROJEKT "Československo, Česko a Slovensko a ..."

Společná příprava a realizace projektu navazuje na dosavadní aktivity obou partnerů z minulého projektu. Během minulých setkání bylo pro starosty velice inspirativní promluvit si o svých společných i rozdílných problémech u veřejné správy, legislativa i přístup k řešení některých problémů na obcích je značně rozdílný, i přístup k využítí možností dotací je velice rozdílný. Při návštěvě muzea J. Kollára se poukázalo i na "zapomínání" na tyto významné literáty, tak vznikl nápad jak "zábavným" a "motivačním" způsobem zajistiti jejich popularizaci. Minulého projektu se účastnili i zástupci gymnázia Zastávka a uvítali možnost většího zapojení a navázání partnerství se slovenským protějškem. Partneři společně definovali vhodnou náplň a rozsah aktivit projektu, jejich harmonogram a finanční náročnost na základě zkušeností z minulého projektu. Projekt byl projednán v orgánech obou partnerů, byl vybrán vhodný dotační titul a bylo učiněno rozhodnutí o vypracování žádosti o spolufinancování v rámci Programu přeshraniční spolupráce. Na společných pracovních setkáních byla vytvořena náplń projektu a byl předběžně ustanoven projektový tým a náplň práce jeho členů. Projekt je výsledkem konsenzu obou partnerských stran a předpokládá adekvátní a vyvážený přínos na obou stranách hranice.

Cílem projektu je výměna zkušeností a informací mezi jednotlivými cílovými skupinami. Žáci a studenti si rozšíří kulturní obzory, najdou nové kamarády a zlepší se jejich schopnost porozumění slovenskému a naopak českému jazyku. Díky zaměření tématu výtvarných prací dojde k poznání informací o společném státu, literární práce jsou zaměřené na literární velikány, kteří nejenže jsou významní pro oba státy, ale díky svému působení i regionálně významné. Ján Kollár se narodil v Mošovcích a je zde nově otevřen rodný dům Jána Kollára a Vilém Mrštík umístil děj Pohádky máje do regionu Kahan, konkrétně do Podkomorských lesů. V obci Ostrovačice která je členem regionu je památník pohádky Máje, na části jejího katastru se nachází myslivna s pomníkem Helenky ,kde se každoročně koná i otevírání Helenčiny studánky. Power-pointové prezentace žáků a studentů budou vycházet z představení obcí studentům a budou zaměřeny na stejné téma ovšem z jejich pohledu. Zkušenosti studentů  a navázané kontakty budou dále využívány ve školní výuce i mimoškolní výchově. Zakládají též potenciál pro vzájemný přeshraniční cestovní ruch, ať již ve formě dalších workshopů a táborů, ale také v podobě individuálních návštěv rodin těchto dětí v partnerských regionech. Penzisté poskytnou individuální zážitky a vlastní pohled na společnou minulost v společném státě, dojde tak k předání cenných zkušeností nejen mezi generacemi, ale i mezi oběmi státy navzájem.

Představitelé obou organizací posílí své znalosti přeshraničního regionu, uvědomí si možnosti prezentace společných tradic, zejména hornických, ve vztahu k podpoře poznání místních pamětihodností a na základě zkušeností druhé strany získají vědomosti v oblasti tvorby destinačního managementu a příležitosti pro diskutování jeho základních principů. Zastupitelé samospráv získají díky prezentacím jednotlivých obcí přehled o rozpočetech obcí na druhé straně hranice, jejich finančních zdrojích i možnostech. Předpokládá se také navázání spolupráce přímo mezi jednotlivými obcemi.

FOND MIKROPROJEKTŮ