Aktuality

04.06.2014

„Československo, Česko a Slovensko a….“ registrační číslo CZ/FMP.10/0282

Termíny konání návštěv českých a slovenských studentů zapojených do projektu:

  

V termínu 27.- 28.05.2014 proběhne odjezd vybraných českých studentů ze škol zapojených do projektu.  

Harmonogram pobytu českých žáků a studentů  na Slovensku:

První den po příjezdu slavnostní oběd, odpoledne vyhlášení nejlepších prací a jejich prezentace, následuje volný program cca 2 hod.,
večeře, ubytování, nocleh.

Druhý den po snídani slavnostní přijetí zástupci slovenského mikroregionu a měst , oběd, odpolední návštěva historických,
kulturních a přírodních památek Jasenské Doliny, návštěva muzea Jána Kollára v Mošovcích, odjezd .

Organizaci pobytu zajišťují manažer a koordinátor  projektu za příslušný mikroregion.

Jsou vybráni vždy dva nejlepší žáci za každou školu v každé kategorii. To je celkem  30 žáků z Česka plus doprovod. Půjde o dvoudenní pobyt.

 

V termínu 8.6 – 9. 6.2014 proběhne příjezd slovenských studentů ze škol zapojených do projektu.  

Harmonogram pobytu slovenských žáků a studentů v Česku:

První den po příjezdu slavnostní oběd, odpoledne vyhlášení nejlepších prací a jejich prezentace, následuje návštěva kina Rosice se slavnostním vyhodnocením nejlepších prací studentů, koncert české kapely pro studenty , promítání českého filmu večeře, ubytování, nocleh.

Druhý den po snídani slavnostní přijetí zástupci mikroregionu Kahan, oběd, odpolední návštěva historických , kulturních a přírodních památek regionu, odjezd (např. památník Viléma Mrštíka atd.) .

Organizaci pobytu zajišťují manažer a koordinátor  projektu za příslušný mikroregion.

FOND MIKROPROJEKTŮ